Comment are off

15BED – City Marketing


Propositions d’améliorations pour la commune d’Ettelbruck

Am cours « Marketing opérationnel » haten d’Studenten vun der 15e BED vum « BTS – Gestion d’entreprise et développement durable » e Projet durechzeféieren an deem si d’Stad Ettelbréck ënnert dem Aspekt vun der Nohaltegkeet durechliicht hunn.

Wat huet Ettelbréck um soziale Plang, wat a Punkto Ëmwelt an Ökonomie virzeweisen a wou muss et sech nach verbesseren?

A Präsenz vum Här Deputéiert André Bauler, de Vertrieder vun der Gemeng Ettelbréck, vum Syndicat d’initiative a Geschäftsverband, der Direktioun a verschiddene Klassen vum LTETT hunn d‘Studenten hir Aarbecht duergeluecht.

D’Schwaachpunkten vun Ettelbréck waren séier opgedeckt:

  • Sëcherheet
  • Verkéier
  • Propretéit

D’Studenten hunn de Fanger op sou munech Wonn geluecht an der Gemeng eng Aberzuel Denkustéiss mat op de Wee ginn fir d’Liewen an der Stad méi liewenswäert ze man an d’Liewensqualitéit ze erhéijen.

Eng ganz Rëtsch vu Mossnahmen fir eng nohalteg Entwécklung sinn awer well durechgesat oder am Gang – deemnächst – realiséiert ze ginn:

  • Rout Luuchten bei der Post
  • Öko – Labelen

D’Aarbecht huet gewisen datt d‘Gemeng Ettelbréck um richtege Wee ass wann et ëm Nohaltegket geet. Waarde mer of wat se aus deene ville Virschléi vun de Studenten wäerten an d’Dot ëmsetzen.

Als Unerkennung fir hir Sich a Méi krut all Student vun der 15e BED een Diplom deen vum Buergermeeschter vun Ettelbréck an dem Direkter vum LTETT ënnerschriwwen ass.

Bei engem gemittlegen Patt goufen uschléissend nach sou munech Iddiën ausgetosch a verdéift.

À propos de l'auteur
%d blogueurs aiment cette page :