Comment are off

Informatiounsversammlung am LTHAH

Den 2. Mee konnte fënnef Schüler, déi eventuel un engem Beruff aus der Hotellerie interesséiert sinn, sech an der Hotelschoul iwwert déi ënnerschiddlech Formatiounen an dem Beräich informéieren.

No enger Präsentatioun vun enger Schülerin an engem Member aus der Orientatioun krute si nach d’Gebai gewisen a konnte kuerz mat eenzelen Enseignanten schwätzen woubäi si Äntwerten op hir Froe kruten. Dono hu si nach an der Schoul hirem Restaurent zu Mëtteg giess. Dobäi huet hinne besonnech den Dessert ganz gutt geschmaacht.

À propos de l'auteur
%d blogueurs aiment cette page :