Comment are off

Windmobile – Prix nova naturstroum

De Lycée Technique vun Ettelbréck kruut eng Prime promotionnelle fir d’ <Windmobile Woch 2016>. Dorunner bedeelegt waren nierwend dem Projet « Windmobile » och de Projet « e-lectrike solar », de Projet « Solarboot » a natierlech vill aner Proffen a Schüler aus dem LtEtt.

 

À propos de l'auteur
%d blogueurs aiment cette page :