Comment are off

Schülercomité – Teambuilding

Teambuilding am Märjendall

E Mëttwoch den 09.01 um 12.00 Auer hunn déi néi zesumme gewierfelt Kandidaten aus dem Schülercomité sech mat hire Begleederinnen aus dem SSE op de Wee an de Mariendall gemaach wou si vun engem speziellen Teambuilding fir Schülercomitée konnte profitéieren.

Um Site vum Snj ukomm hunn déi néi Membere misse verschidden Aufgaben a Parkouren zesumme léisen a gemeinsam Hindernisser iwwerwannen. Dëst soll hinnen an Zukunft hëllefen sech als Team besser ze fannen an ze organiséieren an d’Stäerkte vun deenen eenzele Memberen eraus ze fannen. De Formateur vum Snj huet hinnen dofir déi néideg Informatioune ginn an d’Reflektiounen dono ugereegt.

Um Ënn vun dësem Nomëtteg konnt een dunn als Fazit soen, dass de Schülercomité als Team e ganz gudde Job zesumme gemaach an och perfekt harmoniséiert huet. Dësen Nomëtte war also den ideale Startschoss op e gutt Gelénge vum Schülercomité 2019/2020.

 

Tagung: Conférence Nationale des Elèves du Luxembourg (CNEL)

Déi Woch drop ass et direkt weider gaangen an den LCD op eng Tagung vun der CNEL. Hei hunn sech all d’Comitéen aus dem Norde mat hire Begleeder getraff. Moies ass d’Wëssen iwwert Rechter a Flichte vun engem Schülercomité an engem flotten an interaktive Quiz getest ginn. Hei haten d’Memberen och d’Geleeënheet zu verschiddenen Themen nach Froen ze stellen oder Äusserungen ze maachen. Mëttes sinn ënnerschiddlech Themen am Style vun engem « World Café » opgegraff ginn. Zum Beispill: Visibilitéit vum Schülercomité, Organisatioun vu Fester, Roll vum Begleeder, Gesetzeslag vun engem Schülercomité… Dëst war ganz interessant vir déi verschidde Point de Vuen an Erfarungen aus deenen anere Comitéë gewuer ze ginn. Zum Schluss hu mer all zesummen zu Mëtteg giess wat di gutt Stëmmung iwwert de ganzen Dag perfekt ofgeronnt huet.

À propos de l'auteur