Comment are off

Den LTEtt ass Spëtzeraider wat europäesch Projeten am Land betrëfft

 

 

Datt den LTEtt ganz aktiv ass wat europäesch Projete betrëfft, ass och op der leschter Konferenz vun der Anefore betount ginn. Mir woren an de leschte 4 Joer un insgesamt 18 europäesche Erasmus-Projeten bedeelegt a leien domatter, zesummen mat engem anere Lycée aus dem Norden, un der Spëtzt.

Dëst weist, datt mir hei ganz vill engagéiert Leit schaffen hunn, déi vill Zäit investéieren, datt eis Schüler sou vill wéi méiglech mat den europäesche Wäerter konfrontéiert ginn an sech sou och selwer perséinlech weiderentwéckeke kënnen ….E grousse Merci un all d‘Kolleginnen a Kollegen, déi sech an den Erasmus-Projeten engagéieren!

À propos de l'auteur
%d blogueurs aiment cette page :