Comment are off

D’2GSO2 op Visite am Jugendhaus an an der Maison Relais zu Ettelbréck

Den 11. an 13. Mäerz haten d’Schüler vun der 2 GSO2 am Kader vun hirem Pédagogies-Cours d’Méiglechkeet fir déi nei Ettelbrécker Maison Relais „Kannerbuerg“ an d’Jugendhaus vun Ettelbréck ze besichen.

Sur Place kruten si détailléiert Informatiounen zu den Aufgaben, Ziler a pädagogeschen Konzepter vun dësen Ariichtungen. D’Schüler konnten d’Raimlechkeeten entdecken an et ass sech Zäit geholl ginn fir hir Froen ze beäntweren an ze diskutéieren. Op dësem Wee de Verantwortlechen vun den zwou Ariichtungen nach eng Kéier e grousse Merci fir hir Zäit a Flexiblitéit.

À propos de l'auteur