Comment are off

Service Socio-Educatif: Sortien am 3. Trimester

Zënter dass d’Wieder ab dem 3. Trimester lues a lues ëmmer besser ginn ass, hu mir eis gemeinsam mat deene Jonken néi Aktivitéiten a Sortië fir Freides Nomëttes iwwerluecht.

Déi Jonk sinn dunn och selwer direkt mat flotten Iddie komm wéi z.B zesummen an de Bësch spadséiere goen, Skateboard a Longboard fueren, e Picknick op der Grillplaz zu Bettenduerf souwéi zesumme Petanque spillen op enger Wiss.

À propos de l'auteur