Top3-News

Dernières nouvelles

Cours du soir – Owescoursen

La liste des cours du soir au LTEtt est désormais en ligne. Veuillez trouvez ici des informations supplémentaires.

Norderney 2017

Les photos du voyage scolaire à la Norderney 2017 sont en ligne sur notre site des voyages scolaires! Bonne visite!

Remise des diplômes

Remise diplomes 2017

Voici le lien pour les photos prises lors de la remise des diplômes le 5 juillet 2017 : https://cloud.ltett.lu/index.php/s/rwMtH62M1UI6A7G

 

Botschafterschoul vum Europäesche Parlament

Den 3. Juli krut de LtEtt offiziell de Certificat „Botschafterschoul vum Europäesche Parlament“ iwwerreecht an dëst a Präsenz vun den EU-Deputéierte Georges Bach, Frank Engel a Charles Goerens an dem Här Christophe Schroeder vum Lëtzebuerger Informatiounsbüro vum Europäesche Parlament.

Lire la suite →

Project Management Awards!

De 27. Juni 2017 goufen an der Chambre de Commerce d’Project Management Awards 2017 verdeelt, eng Initiative vun de Jonken Entrepreneure mam Zil de Projektmanagement ze fërderen. Den LTETT wor mat 5 Equipe vertrueden, déi hir Projeten, déi si an dësem Schouljoer op 12e CC an 12e CG ausgeschafft hunn, net nëmmen anere Schüler, mee och engem Jury virgestallt hunn. 

Lire la suite →

Meeting à Izmir

Le 11 avril 2016, nous sommes parties très tôt de Luxembourg et avons fait escale à Munich avant d’arriver finalement en fin d’après-midi à Izmir.

Après une longue promenade au bord du golfe d’Izmir, grand rentrant de la mer Egée, nous nous sommes retrouvées à l’hôtel pour le dîner avec les  enseignants allemands, autrichiens, roumains, tchèques et bien sûr les enseignants turcs qui nous ont accueillis à bras ouverts. Lire la suite →

3. Koordinatiounstreffen Bielefeld (D)

Vum 28. bis den 30. September 2016 hunn d’Edite Lopes an d’Danielle Fohl um 3. Projetstreffe vum Heimat-Projet deelgeholl. Et goung beim Treffe virun allem drëm, sech mat deenen anere Projetspartner iwwert déi scho geleeschten Aarbecht auszetauschen fir esou kënne produktiv a konstruktiv weider ze schaffen. Lire la suite →

Uni.lu: Wind turbine construction


Wind turbine construction workshop at LtEtt with students from the University of Luxembourg

With a group of students from the University of Luxembourg, we built a small wind turbine – Do-It-Yourself style as a hands-on working experience.

This workshop was a joint project between University of Luxembourg, PureSelfMade & the Lycée technique Ettelbruck (LtEtt), where the workshop took place in late May 2017. Last year we already organized such a workshop at Project Windmobile, a school project at the Lycée, which was very successful. Lire la suite →

Ecole Ambassadrice Parlem. européen


«Am Februar 2017 gouf eise Programm « Botschafterschoul- Ecole Ambassadrice du Parlement européen » an 8 Pilot-Lycéeën zu Lëtzebuerg lancéiert. #EPAS

Ziel vum Programm ass et, iwwer eng Reih vun interaktiven Aktivitéiten d’Schüler op d’Europäesch Wäerter an de Fonctionnement vun der Europäescher Unioun ze sensibiliséieren.   Lire la suite →

Special guests in the English classroom

From Wednesday, 31st May 2017 to Friday, 2nd June 2017 five classes (8STP3, 8TEF, 01CMA, 11TG1 and 12CG) welcomed two special guests in their English lessons. The students had the opportunity to meet two native speakers and ask questions about their lives and work in Wind Empowerment. Lire la suite →

Windmobile – Prix nova naturstroum

De Lycée Technique vun Ettelbréck kruut eng Prime promotionnelle fir d’ <Windmobile Woch 2016>. Dorunner bedeelegt waren nierwend dem Projet « Windmobile » och de Projet « e-lectrike solar », de Projet « Solarboot » a natierlech vill aner Proffen a Schüler aus dem LtEtt. Lire la suite →

Videos