50 Beem fir 50 Joer LTEtt

Grad ronderem den Dag vum Bam kruten haut d’Pätteren a Giedelen vun der Aktioun <50 Beem fir 50 Joer LTEtt> gewisen, wou am Grondwee dëse Bongert ugeplanzt gouf.
Dës Beem goufen virun engem Joer gesat an haut ware mir kucken, wat draus ginn ass.
Merci alleguer fir de Support vun dëser flotter Aktioun a mir wënsche vill flott Momenter am Schied vun den héichstämmegen Uebstbeem.
Merci der Gemeng Ettelbréck a Merci Natur&Emwelt.
Aller au contenu principal