Studentefoire 2023 um Belval:

Donneschdes, de 26. Oktober no der Mëttespaus hunn iwwer 70 Schüler vun den 2ièmen a 1ièren aus dem LTETT sech op de Wee op Belval gemaach fir sech um Site vun der Uni Lëtzebuerg e Bild ze maache vun de Méiglechkeeten, déi si no hirem Ofschloss hunn. Déi eng hunn sech éischter iwwert Beruffs- a Stageméiglechkeeten informéiert, anerer hu gekuckt wou a wat si sollte studéiere goen. Iwwer 130 Stänn mat villen Experten hunn eise Schüler presentéiert, wéi si hire Wee op dës oder déi Aart a Weis kënne weidergoen.

Skip to content