Comment are off

4GSO1 Teambuilding

Bei beschtem Wieder hunn d’Schüler aus der 4 GSO1 un enger Teambuildingsaktivitéit am Mariendall deelgeholl. Fir Mëtteg hu mir zesumme gies dono hunn d‘Schüler un interessanten Aktivitéiten deelgeholl fir den Zesummenhaalt ze stäerken, dat ganz gutt encadréiert  vun enger kompetenter Equipe vum SNJ.

À propos de l'auteur
%d bloggers like this: