Top-News

Dernières nouvelles

Prix Victor Hugo

Den LTEtt gratuléiert dem Michel Thillen vun der 2TPEE, dee mat sengem Text déi 4. Plaz beim Prix Victor Hugo gewonnen huet. Dëse Concours gouf vun der franséischer Ambassade zu Lëtzebuerg organiséiert an et huet ee missen aus enger Lëscht vun 10 Wierder en Text verfaassen.

Formatioun an der Peer Mediatioun

De Projet Peermediatioun gëtt et bei eis am Haus schonn zënter 2001. Iwwert déi Jore goufe scho vill Mediateure sief et beim SNJ oder intern am Haus vu Mediatiounstraineren ausgebilt. Och dëst Joer huelen erëm 16 Schüler a Schülerinnen un eiser Formatioun deel.

Lire la suite →

LTETT step to Fairtrade

Och dëst Joer mëscht de LTETT mat bei der grousser Campagne Lëtz’Step to Fairtrade. Wärend zwou Woche ginn eng Réi Evenementer zum Thema Fairtrade ugebueden. Haut um Méinde war de groussen Optakt mat engem Fairtradefrühstück wou 126 Schüler drun deelgeholl hunn.

Lire la suite →

Nohaltigkeetsdeeg am LTEtt

Die Erfahrungen, die Kinder während der Schulzeit machen, beeinflussen ein Leben lang ihr Verhalten, ihre Gewohnheiten und ihre Fähigkeiten. Im späteren Verlauf des Lebens wartet mit Smartphone, Laptop und Massenkonsum eine Gesellschaft, die diese Liebe zur Natur größtenteils schon verloren hat und jetzt dringend wiederfinden muss. Bei den Schüler/innen soll ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit geschärft werden: Nachfolgende Generationen müssen überzeugt werden, damit die Bekämpfung des Klimawandels, der Armut sowie des hohen Ressourcenverbrauchs funktioniert. Lire la suite →

nouveau: SMART TECHNOLOGIES

La nouvelle formation du technicien «Smart Technologies» vise l’implémentation du programme gouvernemental dans l’économie luxembourgeoise. La structure de la formation est définie par les éléments essentiels nécessaires à la transmission énergétique :

  • Smart Home et Smart Grid : l’économie d’énergie est favorisée par l’aménagement de smart buildings, privés et professionnels, ainsi que par la mise en place de réseaux d’énergie intelligents.
  • Automatisation et Industrie 4.0 : l’optimisation de l’utilisation des ressources naturelles et l’amélioration de la productivité des entreprises luxembourgeoises passent à travers l’installation et l’entretien d’équipement technologique de pointe.
  • Systèmes informatiques et Internet of things : la gestion intelligente en réseau nécessite une interconnexion de tous les composants de la source d’énergie à la consommation finale.
  • Électromobilité et énergies renouvelables : permettre la transition énergétique par l’implémentation de la production décentralisée, du stockage et de la distribution d’énergies renouvelables et la généralisation de l’électromobilité.

Lire la suite →

7GIF – Teambuilding

Lëschte Méinden hat 7GIF e flotten Teambuildingsmëtteg zu Ettelbréck an Ëmgéigend. Zesumme mat hirer Régente hunn si zu Mëtteg giess, ier si un enger gruppendynamescher Aktivitéit deelgeholl hunn. Et gouf vill gelaacht, geschwat an sech amuséiert. Lire la suite →

Graffitiprojekt Lycée Technique Ettelbruck

Das Graffitiprojekt, welches innerhalb der Kulturtage im LTETT stattgefunden hat, kann man als gelungen bezeichnen. 22 Jugendliche hatten sich im Vorfeld angemeldet und an einer Vorbereitungsversammlung teilgenommen, wo über das Thema des Projektes entschieden wurde. Während der drei Tage waren alle Schüler mit viel Motivation und Kreativität am Projekt beteiligt, so dass eifrig gestrichen und gesprayt wurde.

Lire la suite →

D’2GSO2 op Visite am Jugendhaus an an der Maison Relais zu Ettelbréck

Den 11. an 13. Mäerz haten d’Schüler vun der 2 GSO2 am Kader vun hirem Pédagogies-Cours d’Méiglechkeet fir déi nei Ettelbrécker Maison Relais „Kannerbuerg“ an d’Jugendhaus vun Ettelbréck ze besichen.

Lire la suite →

Luxembourg Philosophy Olympiad

32 Schüler aus 17 Schoulen hate sech dem Sujet #identity gestallt. Och den Emre aus dem LTETT huet matgemeet a krutt eng « Honorable Mention ».

Lire la suite →

Visite guidée vun der Stad Ettelbréck

D’Schüler vun der 2GSO2 haten den 1. Abrëll 2019 een bësse méi ofwiesslungsräichen Schoulprogramm. Si haaten d’Méiglechkeet deelzehuelen un enger Visite guidée duerch d’Stad Ettelbréck. Si konnten vun dëser ongewéinlecher Opportunitéit profitéieren fir vill Interessantes bäizeléieren iwwer d’Geschicht souwéi d’Bedeitung an d’Entwëcklung vun der Stad Ettelbréck an der Vergaangenheet an haut. Lire la suite →

4GSO1 Teambuilding

Bei beschtem Wieder hunn d’Schüler aus der 4 GSO1 un enger Teambuildingsaktivitéit am Mariendall deelgeholl. Fir Mëtteg hu mir zesumme gies dono hunn d‘Schüler un interessanten Aktivitéiten deelgeholl fir den Zesummenhaalt ze stäerken, dat ganz gutt encadréiert  vun enger kompetenter Equipe vum SNJ. Lire la suite →

Logosconcours vum Projet Peer Education

D’Lisa ter Heegde vun der 3GPS3 huet de Logosconcours vum Projet Peer Education zu Bielefeld gewonnen. Daat heescht dass dee Logo, deen hatt op der Internetplatform canva.com gemaach huet, ënnert 18 Plakater, déi vu 5 Schoulen a 5 verschiddene Länner proposéiert goufen, ausgewielt ginn ass. Dee Logo wäert elo op all d’Dokumenter vum Projet drop kommen. Félicitatiounen un d’Lisa! Lire la suite →

Videos