Top3-News

Dernières nouvelles

LTETT goes Fairtradeschool !

Voilà, lo hu mer et gepackt !!

De BTS huet zesumme mam Pitt Schneider an an enker Zesummenaarbecht mat eenzelne Klassen, Proffen an dem Sepas erreecht fir de LTETT zu enger „Fairtradeschool“ ginn ze loosen. Lire la suite →

Fairtrade WORKSHOPS

De 25. Juni huet d‘14ème BTS zesumme mam Pitt Schneider, Workshops organiséiert zum Thema Fairtrade: Fair denken, fair handelen. Et goufen 3 Atelieren ugebueden ënnert dem Thema “Banana – The Right Price”, „The Fairtrade Quiz“ a „Guess the smoothie“. Ziel war et ze informéieren an ze sensibiliséieren duerch selwer schmaachen an ausprobéieren. Lire la suite →

Gutt besichte Porte ouverte am Lycée Technique d’Ettelbruck

De 5. Mee stoungen d’Dieren vum Lycée Technique d’Ettelbruck an der Avenue Salentiny grouss op. Vun der Porte Ouverte profitéiert hunn vill Schüler aus dem Fondamental mat hiren Elteren, déi sech am Kader vu ganz perséinlech zougeschniddene Visitten iwwert d’Méiglechkeeten am Lycée an den Encadrement informéiert hunn.

Lire la suite →

Weiterbildung zum Thema Elternarbeit

Im April 2018 fand ein zweites Treffen der Partnerschulen LTEtt und HTL St.Pölten in Österreich statt. Im Rahmen dieses Erasmus-Projektes leitete die Berufsbildungsspezialistin Sabine Fritz, welche die Ettelbrucker Schule schon vor etlichen Jahren bei der Erarbeitung der Inhalte des Faches OPORI (Berufsorientierung) für die Klassen 7-9 beraten und gecoacht hatte, eine Weiterbildung. Neben dieser Weiterbildung, an der Lehrerinnen, eine Erzieherin sowie eine Psychologin des LTEtt Teil nahmen, stand vor allem der Austausch mit dem Gastgeber St.Pölten im Vordergrund.

Lire la suite →

Informatiounsdag um Härebierg

E flotten, mee vrun allem informativen Dag hunn ca. 20 Schülerinnen a Schüler aus dem LTEtt de 17.4.2017 um Härebierg verlieft. Si goufen u verschiddene Statiounen net nëmmen informéiert, wat d’Aufgabe vun enger Lëtzebuerger Arméi sinn, wéi een Zaldot(-in) gëtt a wéi déi verschidde Carrière bei der Arméi ausgesinn, mee si kruten och e ganz prakteschen Abléck an d’Liewen an der Arméi. Nieft dem Fueren an engem Hummer, dem Iessen an der Kantin  gouf et och Demonstratioune vun verschiddenen Aarbechtsgeräter wéi Nuetssiichtspektiv a mobil Satellittenanlag.

Lire la suite →

Séance cinématographique de Swagger et visite guidée de Trèves

Une séance cinématographique de Swagger à Trèves suivie d‘une visite guidée de cette ville romaine le 28 février  2018 Lire la suite →

Schéi Gréiss vun der Norderney

E puer Andréck vun de Klassen 3GPS1 & 3GPS2 aus der Norderney. Lire la suite →

LTEtt-Schüler besichen d‘Europa-Parlament

E Grupp vun ronn 40 Schüler aus dem LTEtt, encadréiert duerch 4 Enseignanten, ass den 18. Abrëll op Stroossbuerg gefuer fir d’Europäescht Parlament ze besichen. Lire la suite →

Grouss Nimm aus dem Futtball …

Grouss Nimm aus dem Futtball zu Besuch am LTEtt

Freides, de 27.4.2018, hate ca. 100 Schüler aus dem LTEtt e spezielle Cours. Am Kader vun de Lëtzebuerger Bicher-Deeg, déi ënnert dem Motto Grouss Nimm – Grouss Geschichten stoungen, hat de Lycée 3 Generatioune Futtballer invitéiert, fir dem Jean Ketter säi Virtrag zum Thema Futtball an Immigratioun duerch hir Erfarunge méi lieweg ze maachen. Mir haten déi grouss Éier, de Fernand Meneghetti, de Manuel Cardoni an eise fréiere Schüler, den Dan da Mota, op Besuch ze hunn. Lire la suite →

SNF: Section «sciences naturelles» (fr)

Le Lycée Technique d’Ettelbruck offrira à partir de la rentrée 2018 la section «sciences naturelles» pour les élèves francophones.

Cette section répond à une demande des élèves, mais aussi de l’économie. La formation « sciences naturelles » prépare à la vie citoyenne, professionnelle et aux études supérieures ou universitaires notamment dans les domaines de la biologie, de la physique, de la chimie, de la géographie Lire la suite →

1GSO, 2GSO – EU4YOUTH

Am 26. Februar bot sich Ken Hutchinson, Mark Zinnen und mir Vanessa Pauels die Möglichkeit die 6 EU-Abgeordneten aus Luxemburg (Georges Bach, Mady Delvaux, Frank Engel, Charles Goerens, Viviane Reding und Claude Turmes) sowie die Junior-Botschafter der anderen Schulen im „Ancien hémicycle du Bâtiment Robert Schuman“ auf dem Kirchberg zu treffen.

Lire la suite →

Zero Waste Frühstück am 26.03.2018

Im Rahmen des Projet d´Etablissement organisiert die Klasse 7P2 ein „ZeroWaste“- Frühstücksbuffet für interessierte Klassen: 130 Schüler/innen frühstückten zusammen mit ihren Lehrer/innen. Lire la suite →

Videos