An der Spillbibliothéik vum SSE kriss du eng ganz Réi flott Gesellschaftsspiller ze Verfügung gestallt.

Komm Méindes no der Schoul bis laanscht a  spill mat engem Erzéier, engem Kolleeg oder engem Engeignant, eng Partie Uno, Skipbo, Mensch ärger dich nicht, ….

Du hues Surveillance oder langweils dech an enger Paus ? Dann komm och do bis laanscht a profitéier fir dir ee Spill gratis ausléinen ze kommen!

Categories: Archives

Skip to content