Encadrement

 

De Lycée Technique vun Ettelbréck begleed seng Schüler

                                                                    …… op hirem Wee an d’Erwuesseneliewen!

Tutorat

1 Stonn / Woch (7e-5e)

Encadréiert vum Régent an enger weiderer Persoun (Educateur, Enseignant)   

Themen: léire léiren, sech organsiséiren …

OPORI

vu 7e-5e (am Kader vun der Tutoratsstonn)

De Schüler kritt Abléck an d’Beruffswelt a kritt Iddien wat fir eng Beruffsrichtung am beschte bei hie passt  

1-2 Schnupper-Stage op 5e

Etude

op enger roueger Plaz seng Hausaufgabe maachen a léieren

Encadréiert vum SePAS

HANOSCH

Hausaufgaben noschreiwen

Responsabiliséirung vum Schüler

Encadréiert vum SePAS 

Schëpp drop

gratis Appui

ouni Umeldung fir direkt Hëllef

verschidden Enseignanten pro Fach

verschidden Zäiten   

Time Out

Responsabiliséirung vum Schüler

Reflexiounsstäerkung 

Elektronescht Klassebuch

zu all Zäit a vun iwwerall Abléck an d’Klassebuch

Transparenz

Dateschutz garantéiert  

Präventioun

Informatiounen an Atelieren zu villen Themen (Medienkonsum, Nohaltegkeet etc)

Abezéiung vun externen Experten 

Encadréiert vum SePAS an Enseignanten 

 

AKTIV-Plang

Dokumentatioun vum Engagement vun all Schüler

schoulesch an ausserschoulesch Aktivitéiten

Unerkennung (Zertifikat, Präisser) fir virbildhaft Verhalen

Uspriechpartner

1 fest Equipe pédagogique (Régent + Enseignanten) vu 7e-5e

1 festen Uspriechpartner vum SePAS pro Klass

1 festen Uspriechpartner aus der Cellule d’orientation 

1 Schülersekretariat fir alles Administratives   

Kontakt mat den Elteren

geselleg Info-Owenter 

Elterenowenter fir de Kontakt mat den eenzelen Enseignanten

Gespréicher sinn zu all Moment ufrobar 

Kommunikatioun och iwwert E-mail (eduflow)

regelméissegen Austausch Elterevereenegung – Direktioun

Schüler hëllefe Schüler (P2P)

Appui vun eelere Schüler méiglech

Peer Mediatioun

Projeten vun eelere Schüler fir méi jonk Schüler (z.B. Sozialisatiounsdeeg op 7e, Beruffsrichtunge virstellen..) 

Skip to content