Notre offre scolaire

De Lycée Technique vun Ettelbréck huet eng ganz villfälteg schoulesch Offer, déi mir a 4 Pillieren duerstellen.

D’Schülerinnen a Schüler gi vun Ufank un encadréiert an hunn eng eegestänneg Optioun «Orientatioun», wou si sech selwer, hir Fähegkeeten, hir Stäerkten kenne léieren. Duerno dann léieren si déi passend Beruffsgruppe kennen a kënnen esou de beschtméigleche Choix maachen.

Mir weisen iech gären den Detail op eise Säiten a stinn iech an eiser Cellule d’Orientation op Rendez-Vous zur Verfügung:

Cellule d’orientation:
Email: orientation (at) ltett.lu
Tel: 819201-201

offre scolaire:

Classes inférieures

Voie d’orientation

Voie de préparation

G/GIF/P/AD 

Commerce

Gestion

Coiffure et Vente

CM/CG/CC/CO/VE

Technologie

Ingénierie

Environnement

IG/SE/SN/ST/EE/EL/MA/DE/CS

Éducation

Santé

Sciences sociales

PS/SO

Skip to content