Sortie 1: Mariendall Reiterlay

D’ Studente vum ‚ BTS entreprises et développement durable hunn am  
Kader vum Module Ecologie appliqué och Landschaftsanalysen um  
Programm , wou si den Afloss vum Mënsch op äis Ëmwelt um Terrain  
beobachten an erfuerschen.

Di 1 vu 4 Sortien huet si op Reiterlay am Mariendall gefouert. Vun  
do haten si en Iwwerbléck op eng Parzell déi well säit dem 13Jh  
bebaut a bewirtschaft gouf. Mëttes konnten si sech selwer an d‘  
Roll vum Bauer versetzen, an duerch e Generatiounsspill d‘  
Verännerunge vu der Agriculture zu Lëtzebuerg vu 1900- elo  
novollzéien. 

Sortie 2: Kayl Leiffräschen

Di 2 vu 4 Sortien huet de BTS “Entreprise et développement durable” an de Südoste vum Land op Kayl gefouert. Hai si mer gestart vum “Monument des mineurs” a getrëppelt duerch d‘ Léiffreschen – en Naturschutzgebitt an den ale ‚Tagebau‘ Gebitter.

Net nëmmen di verschidde Minett – Gestengs Schichten, mee och Fossilien an eng Extra Planzen- an Déierewelt konnte mir dobäi gesinn.

Skip to content