Den LTEtt am Asaz op der YEP-Foire:

Den LTEtt op der YEP-Foire … eis Schüler:innen waren an den Themewelten Commerce an Technik aktiv an hunn do selwer Atelieren gehalen … a si hunn dat super gemaach!

YEP-Schoulfoire – volle Programm fir eis Schüler an eist Personal . Merci fir ären Asaatz!

Skip to content