Zu Esch-Sauer an um Houfiels zu Boulaide:

Den 23.5 war de BTS Entreprise et Développement Durable am Norde vum Land ënnerwee. D’Staumauer mat hiren 48m Héicht konnt sou muncher Schwindel ausléisen. Um Houfiels hate mer e eenzegaartegen Iwwerbléck iwwert Däller a Bëscher vum Eisleck: op de Plateauen a Terrasse Bauerenhäff an an den Däller al Millen. Als Intervenant externe an Expert war de Josy Huberty mat um Tour a konnt äis vill gutt Erklärunge souwuel iwwert Landschaftsformen , wei den Notzen an Impakt vum Mënsch op des Ëmwelt erklären. Dunn si mer erof op Bungereffermille getrëppelt wou mer gewuer goufen dass dëse Familljebetrieb rëm a Betrib geholl gëtt a konnten nokucke wei e Fuuss well wollt op Besuch kommen. Als Ofschloss ware mer an Duchfabréck op Esch-Sauer fir ze kucke wei en Naturpark kann hëllefen Economie-Ecologie- a Sozialzeiler ënnert een Hutt ze kréien. Merci dem Anne Scheer fir des Féierung!

Skip to content