Schëpp drop - Appui scolaire:

D’«Schëpp drop» ass entstanen, fir de Schüler aus dem Ettelbrécker Lycée et ze erméiglechen, hier konkret Problemer direkt mat engem Spezialist ze léisen.

Et kënnt emol fir, dass een an enger Schoulstonn en bestëmmten Thema net verstanen oder villäicht nach eng Fro zu eppes stelle wëll. Oft ass dës Geleeënheet awer net do, an dat aus villen Ursaachen.

Dofir bidd den LTEtt en Appui un wou eis Schüler no besoin kënnen higoen, ouni sech umellen ze mussen, a vun engem Enseignant aus deem Fach Hëllef kréien.

Weider Informatiounen fannt dir hei.

Skip to content