Ee grujelegen Ausfluch!

Haut ware mir mat enger Partie Schüler*inne no der Schoul bei den Hariko an hiert Horrorhaus. D’ Schüler*inne missten ee Rätsel léisen a rausfanne wat mat 2 verschwonnene Reporterinnen am Haus geschitt ass. Op hirem Wee missten si no Hiweiser siche wat sech an deem grujelege Kader als net esou einfach rausgestallt huet. Et war ee flotten Nomëtte wou deen een oder aneren wéinstens eng Kéier gutt erféiert ass.

Skip to content