Interventioun RSE op der B1DD:

De 27. Mäerz konnt d’B1DD vum BTS – Gestion d’entreprise et Développement durable vun enger ganz interessanter Interventioun vum INDR profitéieren : Op enger méi spilleresch Aart a Weis konnten eis Studenten eppes iwwert d’RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) léieren. De Formateur Simon Hatuna vum INDR huet mat hinne wärend 4 Stonnen “Les fresques de la RSE” gemaach, ee pädagogescht Material fir Entreprisen déi de Label RSE wëlle kréien.

Skip to content