Top3-News

Portes ouvertes am LtEtt

Mir invitéieren Iech ganz häerzlech op eis Portes Ouvertes. Reservéiert Iech elo schon den Datum: Samschdes, den 13. Mee 2017 vun 8:30 bis 12:30 Auer. Weider Informatiounen kommen nach no.

Ausbildung Peer-Mediation

Im Rahmen des Projektes „Peer-Mediation im Schulalltag” wurden in den letzten Wochen 7 Schülerinnen von den Klassen 10PS2 und 10CM2 zu Peermediatorinnen ausgebildet.
Diese Ausbildung dient primär dazu, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen soweit zu befähigen, dass sie im Schulalltag in der Lage sind, Mediationsgespräche zu führen. Lire la suite →

« Schëpp drop » – Hëllef fir d’Schüler

D’«Schëpp drop» ass entstanen, fir de Schüler aus dem Ettelbrécker Lycée et ze erméiglechen, hier konkret Problemer direkt mat engem Spezialist ze léisen.

Et kënnt emol fir, dass een an enger Schoulstonn en bestëmmten Thema net verstanen oder villäicht nach eng Fro zu eppes stelle wëll. Oft ass dës Geleeënheet awer net do, an dat aus villen Ursaachen.

Hei fannt Dir weider Informatiounen.

 

Dernières nouvelles

8STP3 – Freestyle Tour 2017

Am Kader vum plan d’action national «Gesond iessen, méi bewegen» huet dëst Joër d‘8STP3 dën 2. Februar un der Freestyle Tour an der Däichhal deelgeholl. Schüler an Enseignant konnten an zwee Atelierën matmaachen an dobai auswielen tëschent Longboard, Streetskate, Hip Hop, Breakdance, Parkour, Footbag. Fir d’Motivatioun hun guddgelaunten Animateur’ën vum SNJ gesuergt. Lire la suite →

Vernissage « L’habit fait le moine »

Les élèves du régime préparatoire ont participé au vernissage de l’exposition « L’habit fait le moine » au Mierscher Kulturhaus. L’exposition a été préparée par les élèves de la classe IPDM du Lycée Technique d’Ettelbruck en collaboration avec Madame Françoise Meyer et le Mierscher Kulturhaus.

Site du Mierscher Kulturhaus  Lire la suite →

12CC/CG – Business Week

Du 9 au 13 janvier dernier fut organisée au Lycée technique d’Ettelbruck une semaine de création d’entreprise, dénommée « Business Week » et organisée par Monsieur Pitt Schneider, professeur en sciences économiques et sociales. Vingt-neuf élèves des deux classes de 12èmeCC/CG ont été répartis par groupes de 5 personnes afin de réaliser ensemble un business plan simplifié d’une petite entreprise commerciale ou artisanale fictive Lire la suite →

Projet COPRAL vun Arméi an LtEtt


Den Här Claude Meisch, Minister vun der Educatioun, an d’Mme Francine Closener, Staatssekretärin vun der Défense, hate sech den 26. Januar 2017 Rendez-Vous am Ettelbrécker Lycée ginn, fir sech d’COPRAL-Klassen unzekucken. Bei där Geleeënheet hu si eng Pressekonferenz ginn, wou de Succès vum gemeinsame Projet COPRAL tëscht der Arméi an dem LtEtt beliicht ginn ass. D’Räimlechkeeten, déi am Summer 2016 renovéiert a vergréissert goufen, sinn ageweiht ginn. Lire la suite →

9STP – Autorenlesung mit M. Theisen

Am 23. Januar 2017 hatten drei 9e-Klassen im Rahmen des Deutschunterrichts die Möglichkeit, an einer Lesung und Diskussionsrunde mit Autor Manfred Theisen teilzunehmen. Manfred Theisen wurde 1962 in Köln geboren. Er studierte Germanistik, Anglistik und Politik, forschte zwei Jahre für das deutsche Innenministerium in der Sowjetunion, arbeitete als Redakteur und leitete eine Kölner Zeitungsredaktion. Heute lebt er als freier Autor in Köln. Lire la suite →

den LTEtt am Wort

Am Wort vum 24.01.2017 ass en Artikel iwwer de Chantier vun der Sporthal an der Piscine.

Attachments

Chèqueiwwerreechung Chrëschtmaart

De 17. Januar war de Patrick Birgen vun der Caritas bei eis an der Schoul fir e Chèque an Héicht vun 860€ entgéintzehuelen, déi de Flüchtlingskanner hei an der Gemeng Ettelbréck sollen zeguttkommen. Dës Suen kommen aus dem Erléis vum Chrëschtmaart. Den 19. an den 20. Dezember konnt een op 25 Stänn nach seng lescht Kaddoen kafen a sech mat Schneekegkeeten verwinnen. 15 Klassen hunn esou déi zwee lescht Schouldeeg fir verschidde Klassen virun der Vakanz e bësse méi verséisst. Lire la suite →

Stage écopédagogique – 10PS

Eis drei 10ePS Klassen waren ugangs Oktober am Kader vum Fach Biologie humaine et sciences sociales op Huelmes fir en Stage an der Ecopédagogie ze maachen. D’Ziil vun dësem Stage war et engersäits fir Naturerfahrungs- an Sozialisatiounsspiller kennenzeléieren an och selwer ze maachen. En zweeten wichtegen Deel war awer och eng Aféierung an d’Didaktik vun dësen Spiller, wou d’Schüler déi eenzel Spiller analyséieren an an engem kuerzen Dossier dokumentéieren sollten. Lire la suite →

BTS – Visite Cours de Justice de l’UE

Le jeudi 12 janvier 2017, la classe 15BED – 2ème année de BTS a visité la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Après une présentation générale de la CJUE, un guide a informé les élèves de l’affaire juridique C-513/15 à laquelle les élèves ont assisté par la suite. Lire la suite →

Nos offres

Découvrez nos offres scolaires et parascolaires. Plusieurs projets par de multiples acteurs donnent à notre école son flair inhabituel!

La galerie

Notre galerie des photos vous donnera un petit aperçu de nos multiples activités. Vous pouvez aussi consulter notre site dédié à nos voyages scolaires.

Orientation réaliste

Notre service SPOS, en étroite collaboration avec nos conseils d'orientation, donnent à vos enfants des aperçus réalistes de leur compétences et permettent ainsi une orientation structurée et claire.