Top3-News

Portes ouvertes am LtEtt

Mir invitéieren Iech ganz häerzlech op eis Portes Ouvertes. Reservéiert Iech elo schon den Datum: Samschdes, den 13. Mee 2017 vun 8:30 bis 12:30 Auer. Weider Informatiounen kommen nach no.

Ausbildung Peer-Mediation

Im Rahmen des Projektes „Peer-Mediation im Schulalltag” wurden in den letzten Wochen 7 Schülerinnen von den Klassen 10PS2 und 10CM2 zu Peermediatorinnen ausgebildet.
Diese Ausbildung dient primär dazu, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen soweit zu befähigen, dass sie im Schulalltag in der Lage sind, Mediationsgespräche zu führen. Lire la suite →

« Schëpp drop » – Hëllef fir d’Schüler

D’«Schëpp drop» ass entstanen, fir de Schüler aus dem Ettelbrécker Lycée et ze erméiglechen, hier konkret Problemer direkt mat engem Spezialist ze léisen.

Et kënnt emol fir, dass een an enger Schoulstonn en bestëmmten Thema net verstanen oder villäicht nach eng Fro zu eppes stelle wëll. Oft ass dës Geleeënheet awer net do, an dat aus villen Ursaachen.

Hei fannt Dir weider Informatiounen.

 

Dernières nouvelles

Séance d’Information: les professions de l’OAI

De 17. Februar waren d’12GE an eng Schülerin vun der 13GE zu Mamer am Lycée Josy Barthel wou si Informatiounen a Form vu Präsentatiounen iwwert d’Beruffer vun den Architekten an den Ingénieure kritt hunn.

12CC – CAPE: „Bilder deiner großen Liebe“

Am 3.2.2017 besuchte die 12eCC unserer Schule das „Centre des Arts Pluriels Ettelbruck“ um sich ein Theaterstück anzusehen. Gespielt wurde das Stück „Bilder deiner großen Liebe“ von Wolfgang Herrndorf. Lire la suite →

12CC – Milla Trausch – Vorbereitung auf einen Theaterbesuch

Am Montag, dem 23. Januar 2017, ist die Regisseurin des Theaterstücks „Bilder deiner großen Liebe“ von Wolfgang Herrndorf, welches wir am 3. Februar 2017 im CAPE in Ettelbrück besuchen wollten, in die Klasse 12e CC gekommen, um uns auf ihr Theaterstück vorzubereiten. An dieser Stunde nahm auch die 10e MAN Teil, mit der wir uns das Stück ansehen wollten. Lire la suite →

8STP3 – Freestyle Tour 2017

Am Kader vum plan d’action national «Gesond iessen, méi bewegen» huet dëst Joër d‘8STP3 dën 2. Februar un der Freestyle Tour an der Däichhal deelgeholl. Schüler an Enseignant konnten an zwee Atelierën matmaachen an dobai auswielen tëschent Longboard, Streetskate, Hip Hop, Breakdance, Parkour, Footbag. Fir d’Motivatioun hun guddgelaunten Animateur’ën vum SNJ gesuergt. Lire la suite →

Vernissage « L’habit fait le moine »

Les élèves du régime préparatoire ont participé au vernissage de l’exposition « L’habit fait le moine » au Mierscher Kulturhaus. L’exposition a été préparée par les élèves de la classe IPDM du Lycée Technique d’Ettelbruck en collaboration avec Madame Françoise Meyer et le Mierscher Kulturhaus.

Site du Mierscher Kulturhaus  Lire la suite →

12CC/CG – Business Week

Du 9 au 13 janvier dernier fut organisée au Lycée technique d’Ettelbruck une semaine de création d’entreprise, dénommée « Business Week » et organisée par Monsieur Pitt Schneider, professeur en sciences économiques et sociales. Vingt-neuf élèves des deux classes de 12èmeCC/CG ont été répartis par groupes de 5 personnes afin de réaliser ensemble un business plan simplifié d’une petite entreprise commerciale ou artisanale fictive Lire la suite →

Projet COPRAL vun Arméi an LtEtt


Den Här Claude Meisch, Minister vun der Educatioun, an d’Mme Francine Closener, Staatssekretärin vun der Défense, hate sech den 26. Januar 2017 Rendez-Vous am Ettelbrécker Lycée ginn, fir sech d’COPRAL-Klassen unzekucken. Bei där Geleeënheet hu si eng Pressekonferenz ginn, wou de Succès vum gemeinsame Projet COPRAL tëscht der Arméi an dem LtEtt beliicht ginn ass. D’Räimlechkeeten, déi am Summer 2016 renovéiert a vergréissert goufen, sinn ageweiht ginn. Lire la suite →

9STP – Autorenlesung mit M. Theisen

Am 23. Januar 2017 hatten drei 9e-Klassen im Rahmen des Deutschunterrichts die Möglichkeit, an einer Lesung und Diskussionsrunde mit Autor Manfred Theisen teilzunehmen. Manfred Theisen wurde 1962 in Köln geboren. Er studierte Germanistik, Anglistik und Politik, forschte zwei Jahre für das deutsche Innenministerium in der Sowjetunion, arbeitete als Redakteur und leitete eine Kölner Zeitungsredaktion. Heute lebt er als freier Autor in Köln. Lire la suite →

den LTEtt am Wort

Am Wort vum 24.01.2017 ass en Artikel iwwer de Chantier vun der Sporthal an der Piscine.

Attachments

Nos offres

Découvrez nos offres scolaires et parascolaires. Plusieurs projets par de multiples acteurs donnent à notre école son flair inhabituel!

La galerie

Notre galerie des photos vous donnera un petit aperçu de nos multiples activités. Vous pouvez aussi consulter notre site dédié à nos voyages scolaires.

Orientation réaliste

Notre service SPOS, en étroite collaboration avec nos conseils d'orientation, donnent à vos enfants des aperçus réalistes de leur compétences et permettent ainsi une orientation structurée et claire.